קנאה.gif

# 17

Envy

10 Creators | 240 Hours | 10 Creations

1. I'd like to be able to take everything from the bank and escape

Michal Blayer

2. Frozen image from a dream

Aitan Melman

רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה
רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה מיכל בלייר

3. Frozen image from a dream

Elinor Zeru

4. End of quarantine

Tamar Kertes

רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה
רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה

5. Layers

Sigal Ben David

6. Ajam

Wallak

7.  acceptance comes only when it does not hurt / ancak acıtmadığında gelir kabul

Coşkun Can Yıldırım

8. bruised / habul

Chen Ganor

9. Coco Bamba

Itzik the Great

רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה
רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה

10. Tomorrow Was a Good Day

Anna Burd

רולו פרוייקט האמנות המתגלגלת סבב 17 קנאה

- The Creators -

Michal Blayer

  • Facebook
  • Instagram